Licence Agreement Prijevod

Licence Agreement Prijevod

If there is disagreement with certain provisions of this agreement regarding the processing of data and the provisions of the service contract, confidentiality policy and other agreements between the parties, the provisions of this data processing agreement are given priority. B. Ova licenca automatski prestaje ako prekr`ite bilo koji od ovih ograni`enja i moée se raskinuti od strane N-LAB-u bilo koje vrijeme. Nakon prestanka kori-tenja materijala ili nakon prestanka ove license, morate uni`titi sve preuzete materijale u svom posjedu bilo u elektroni`kom ili tiskanom obliku formatu, a vi ste odgovorni za eventualnu ettu za svako zlonamjerno djelovanje. For access and use of external services (such as e-mail, contacts and calendars) within the app, we use the necessary data (with Google or other similar OAuth authentication methods) and we store your credentials (such as Google ID) under the agreement to use the App Store app (z.B. Google Marketplace) or, as an option, by connecting your credentials (such as Google ID) to the user`s database. Zakoni u Republici Hrvatskoj, osim u slu`aju sukoba zakonskih pravila, odre`uju ove Uvjete, i Vaée kori`tenje usluge. Vaée kori-tenje usluga moée biti predmet drugih lokalnih, dr`avnih, nacionalnih ili me`unarodnih zakona. Slaéee se da éete prihvatiti osobnu nadle`nost sudova Republike Hrvatske za svaki uzrok djelovanja koji proizlaze iz ili se odnose na uslugu ili u svezi uvjeta kori-tenja. “Osobni podaci ispitanika” / “Osobne informacije ispitanika” znaé osobne podatke u`itane, pohranjene, objavljene, prikazane ili za koje je napravljena sigurnosna kopija koriste`i Usluge N-LAB, kako je opisano u toki 4.

ovog Ugovora o obradi podataka; Moémo takoéer pruéiti Vaée osobne podatke tree im stranama kao eto su revizori i drugi profesionalni savjetnici, organizacije treé strane koje nam pruéaju aplikacije / funkcionalnost, obradu podataka ili IT usluge i / iliima gdje nam je zatrano tamo gdje i to potrebno u svrhu spre`avanja i otkrivanja prijevare, drugih kaznenih djela i / ili osiguranja sigurnosti The overall liability of N-LAB and its suppliers and distributors for all claims arising from these conditions, including unspoken guarantees, is limited to the amount you paid us for the use of the Services (or, if we wish, to provide you with the Services again). U mjeri u kojoj smo obra`ivali Vaée osobne podatke u Vaée ime, uvjeti kori`tenja navedeni u Ugovor o obradi podataka ée biti primijijenjeni na sve osobne podatke koje obra`ujemo u Vaée ime. This data processing agreement applies to services provided by an N-LAB d.o.o. company headquartered at “Ug-i-eva 22, Zagreb, OIB: 71122610349 (further in the text: N-LAB), provides each user by his company (further in the text: service user) when the services contain the processing of the personal data of interviewees in accordance with the RGPD and if the user is designated by the RGPD processing manager (or, if applicable, the person responsible for the processing of personal data) of the recipient`s personal data, as defined below, and the person in charge of the N-LAB data processing (or, if necessary, under the personal data processing committee of the interviewees).